Leden van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributieverplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

IJshockeyclub Yeti’s Breda heeft op dit moment nog geen Ereleden en Leden van Verdienste.

Ereleden
  • Voornaam Achternaam
  • Voornaam Achternaam
Leden van verdienste
  • Voornaam Achternaam
  • Voornaam Achternaam