IJshockeyclub Yeti’s Breda heeft in aanvulling op de wettelijke regels voor verenigingen en de vastgelegde statuten een huishoudelijk reglement opgezet. Hierin staan alle regels en richtlijnen die door de leden en bestuursleden geacht nageleefd te worden.

De NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Wij zijn als club van mening dat deze  gedragsregels ook van toepassing zijn op verhoudingen binnen de ijshockeysport tussen: sporters onderling, kader onderling en tussen sporters en kader. De gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. We hebben deze duidelijk verwoord in ons huishoudelijk reglement.

×

Winkelwagen