KERNWAARDEN VAN DE CLUB

HARD WERKEN RESPECT & PLEZIER

REGELS

Er zijn heel veel ongeschreven regels welke vooral te maken hebben met normen, waarden en respect. Wij willen dat iedereen met plezier naar de club komt.

Wij verwachten van publiek, spelers, coaches en begeleiding dat zij onderstaande gedragscodes en principes van respect in acht nemen, als ook de regels zoals opgenomen in ons Huishoudelijk Reglement, Beleidsplan en Technischbeleidsplan.

 • Publiek, spelers, coaches en begeleiding hebben een voorbeeldfunctie op onder andere het gebied van orde, stiptheid, integriteit en discipline.
 • Aan de basis van een goede ijshockeyspeler staan hard werken, respect en plezier. Iedereen heeft in dit opzicht een opvoedende taak en voeren die zo consequent als mogelijk uit.
 • Publiek, spelers, coaches en begeleiding onthouden zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Coaches, trainers en begeleiders zorgen ervoor dat trainingsmateriaal (trainingsshirts, doeltjes, pionnen, EHBO-koffer, etc.) goed worden onderhouden en worden opgeruimd.
 • Coaches, trainers en begeleiders zijn ervan bewust dat plezier boven alles staat en dat er zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar gelijke ijstijd voor iedere speler. Uitzondering hierop zijn de prestatieteams.
 • Coaches, trainers en begeleiders zijn uiterst bedacht op pestgedrag en proberen iedereen het plezier in onze mooie sport te laten behouden.
 • Coaches, trainers en begeleiders zien erop toe dat kleedkamers zowel uit als thuis netjes achtergelaten worden.
 • Coaches, trainers en begeleiders gebruiken hun positie niet om op onredelijke of ongepaste manier druk uit te oefenen. Elke vorm van misbruik of ongepaste handelingen zijn onder geen voorwaarde geoorloofd.

De 8 principes van respect
=
Fair Play

RESPECT VOOR

 1. de spelregels
 2. de scheidsrechters en officials
 3. je eigen club en vrijwilligers
 4. de tegenstander
 5.  je medespelers
 6. alle collega ijshockeyers
 7. de supporters van andere ploegen
 8. jezelf

Bench

Voor het kunnen spelen van een ijshockeywedstrijd is het bijhouden van de speeltijd, score en straffen cruciaal. Hierbij zijn de benchleden onmisbaar.

Om de thuiswedstrijden te kunnen spelen zijn we dringend op zoek naar benchleden. Dus ben je (spelend) lid of ouder, meld je aan! Voorkom dat wedstrijden niet door kunnen gaan.

Speciaal voor onze eigen benchleden is er door Annemarie in samenwerking met Wendy een e-learning module gemaakt. Deze online module is onderdeel van de Bench officials training en enkel voor onze eigen leden. De online module is ontwikkeld voor iedereen die belangstelling heeft om bench official te worden. Dit kunnen spelers zijn of ouders van kinderen die ijshockeyen. We gaan er in deze module vanuit dat niet iedereen bekend is met de spelregels. Deze online module dient dan ook als introductie. 

NO REFF - NO GAME

Voor het kunnen spelen van een ijshockeywedstrijd zijn naast een de 2 spelende teams en bench ook scheidsrechters onmisbaar: no ref no game!

Om de thuiswedstrijden te kunnen spelen zijn we dringend op zoek naar scheidsrechters. Dus ben je (spelend) lid of ouder, meld je aan! Voorkom dat wedstrijden niet door kunnen gaan.

We hebben een vergoeding, uitdaging, opleiding en fluit voor je klaarliggen!

Alvast bedankt, namens al je teamgenoten.

Spelregels

Bijgaand treft u twee links waar u de spelregels van IJshockey kunt lezen. 

 • Klik hier voor de beknopte spelregel uitleg.
 • Klik hier voor het IIHF Rule Book.
 • Klik hier voor het Video Rule Book.
 • Klik hier voor een overzicht van de scheidrechtertekens.

Naast bovenstaande documentatie is er nog meer specifieke documentatie beschikbaar op de website van IJNL. Voor scheidsrechters kunt u terecht op de pagina Team Stripes en voor bench offials op de pagina Officials Bench

×

Winkelwagen